Kommunikationsmätning ska omfatta både kvalitativa och kvantitativa analyser

Den här principen har varit en del av Barcelona-principerna från start och även om principens formulering har förändrats lite i den nuvarande versionen så är huvudbudskapet detsamma.

 

I en utvärdering av era kommunikationsinsatser bör man använda både kvantitativa och kvalitativa mätparametrar men ni kan också inkludera extern data, exempelvis från ett undersökningsföretag. Kombinationen ger en väldigt bra förståelse för effekten av ert kommunikationsarbete och hur ni ska använda och agera på resultatet.   


De valda mätparametrarna är specifika för ert arbete och ska anpassas till just er kommunikationsstrategi.

  • Mäta och utvärdera både kvalitativt och kvantitativt ger dig en fullständig förståelse för ditt arbete.

Rätt kombination av kvalitativa och kvantitativa mått ger er en bättre förståelse för resultatet av ert kommunikationsarbete och hur ni ska rapportera tillbaka resultatet inom er organisation. 

 

Det är också viktigt att mäta och utvärdera era kommunikationsinsatser över tid för att identifiera trender både från det kvantitativa och kvalitativa resultatet. På så sätt kommer ni kunna identifiera vilka av era kommunikationsinitiativ som skapat de 

Vill du lära dig mer om Barcelona Principles 3.0?

Ladda ner vår e-bok för att lära dig mer om hur du mäter kommunikation

Få tillgång till e-boken
  • Barcelona Principerna
    Barcelona-principerna antogs för första gången av PR-arbetare från 33 länder som träffades i Barcelona, Spanien år 2010 på en konferens som anordnades av International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Sedan dess har principerna uppdaterats två gånger. En gång 2015 till version 2.0, och en gång 2020 till den senaste versionen, Barcelona-principerna 3.0. Regelbundna uppdateringar adresserar de snabba förändringarna inom kommunikationsbranschen.