Holistiska kommunikationsmätningar omfattar alla relevanta online- och offlinekanaler

Den nya princip 6 reflekterar förändringen i sociala kommunikationsförmågor, möjligheter och influenser.

Tidigare fokuserade principen specifikt på sociala medier, men nu omfattar den alla relevanta online- och offlinekanaler som kan mätas och utvärderas.

 

Enligt den här principen bör ni eftersträva en holistisk mätning som inkluderar flera kommunikationskanaler, och som alla följer målgruppen och kundresan. Alla kanaler som är tillgängliga och relevanta för att nå era mål bör mätas.

 

Kort och gott bör alla kanaler som ni använder för att kommunicera ert budskap också mätas.

  • På Retriever bygger vi interaktiva dashboards och rapporter som omfattar alla relevanta kanaler. Skräddarsydda efter företagets nyckelmätetal och kombinerar alla resultat på ett ställe.

AMEC:s integrerade ramverk för att mäta effekten av kommunikation hjälper till att tydliggöra hur förtjänade, ägda, delade och betalda kanaler samverkar för att säkerställa att ni jobbar konsekvent mot gemensamma mål. Ramverket kan med fördel används redan i planeringsfasen för att linjera kommunikationsaktiviteter och mätningar mellan olika kanaler.


När ni planerar era mätningar bör ni generellt försöka att ta ett steg vidare från kvantitativa mätningar och mätetal som går att räkna i ”pinnar”, exempelvis som ”likes” eller lästillfälle. Försök att förstå målgruppens ekosystem genom att fokusera på engagemang och konvertering.

Vill du lära dig mer om Barcelona Principles 3.0?

Ladda ner vår e-bok för att lära dig mer om hur du mäter kommunikation

Ladda ned här
  • Barcelona Principerna

    Barcelona-principerna antogs för första gången av PR-arbetare från 33 länder som träffades i Barcelona, Spanien år 2010 på en konferens som anordnades av International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Sedan dess har principerna uppdaterats två gånger. En gång 2015 till version 2.0, och en gång 2020 till den senaste versionen, Barcelona-principerna 3.0. Regelbundna uppdateringar adresserar de snabba förändringarna inom kommunikationsbranschen.