a

Dags att summera medieåret 2020

2020 liknar naturligtvis inget annat år vi upplevt och Corona-pandemin har påverkat samhället på alla plan. 

Redan i augusti hade tex antalet artiklar/inslag passerat en miljon och naturligtvis blir pandemin årets mest omskriva ämne i svenska medier. Hur har ert medieår sett ut? Har ni nått ut med era önskade nyheter och frågor i media och på sociala medier? Vilka nyckeltal och fakta har ni kring ert genomslag i redaktionella och sociala medier?

 

Retriever har hjälpt många kunder under årens lopp att summera och analysera sitt genomslag. Hur ert genomslag summeras beror på ert behov och er budget. Vi hittar den lösning som passar era behov bäst.

 

Två av våra vanligtast förfrågningar då det kommer till medieanalys är:

 • En översiktlig rapport av det egna varumärket
 • En djuplodad analys över det egna varumärket och den egna kommunikationen

Med utgångspunkt från ovan och de medieanalyser vi löpande gör för våra kunder har vi också satt samman två upplägg för summering av medieåret som ni kan beställa för ert företag.

 

Ditt företag i media 2020 – Årsanalys

 

Innehåll i analysen:

Ditt företags genomslag i redaktionella medier och på sociala medier. Genomslaget presenteras månad för månad och exempel på frågor som besvaras är:

 • Hur mycket talas det om ert varumärke i redaktionella och sociala medier? Hur stor räckvidd har den redaktionella publiciteten?
 • Vilka är de källor som skrivit mest?
 • Hur delas den redaktionella publiciteten till Facebook och Twitter?
 • Hur utvecklas er närvaro i redaktionella och sociala medier över tid?
 • I vilka typer av medier (storstadspress, landsortspress, Twitter, bloggar etc.) förekommer ni?
 • Vilka hashtaggar syns i ert Twitterflöde och på Instagram?
 •  Vilka har mest inflytande över samtalet kring ert varumärke på Twitter och vilka inlägg retweetas mest?
 • Hur har ni nått ut jämfört med era konkurrenter? Vem pratar om er frågor och vilka experter inom ert område är mest synliga i media och på sociala medier?
Notera att källunderlaget i avsnittet Sociala medier omfattas av Twitter, Facebook och Instagram och hämtas ifrån Retrievers sociala mediebevakning Pulse. I de fall löpande sociala medie-bevakning saknas, hämtas data från Pulse-arkivet, som kan innebära vissa begränsningar i träffbilden.
 

Pris 

Fast pris för ovanstående för ett varumärke/företagsnamn är 15 000 SEK exkl. moms om befintlig bevakning finns.   I denna årsanalys inkluderas även en Covid-19 relaterad rapport – den generella mediebilden kring Covid-19 kopplad till det till det egna varumärket.

På årsanalysen kan en summering av 2020  största nyhetshändelse  inkluderas för ett tillägg på 3 000 SEK exkl. moms.

För er som inte har bevakning av sociala medier hos Retriever (Pulse) blir kostnaden 19 000 kr exkl. moms för inhämtning av data.
 

Leverans

Vid beställning före Lucia (13 december) kan vi garantera leverans under januari.

 

 

Skräddarsydd mediaanalys av ditt företags genomslag i media

 

I en skräddarsydd medieanalys gör vi en fördjupad analys av ert företags publicitet under 2020. Vi kan titta på parametrar som publicitetens kvalitet, ton mot ert varumärke, vilka ämnesområden ert företag omnämns i samband med, aktörskap samt talespersonernas, verksamhetsområdenas och pressaktiviteternas genomslag. Ert företags proaktiva kommunikation utvärderas i både redaktionella och sociala medier.

 • Hur kommer era talespersoner ut i media?
 • Framställs ni på ett positivt, neutralt eller negativt sätt?
 • Vilka ämnen rör publiciteten?
 • Hur når ni ut med era proaktiva aktiviteter?
 • Hur framställs ert varumärke av de mest inflytelserika Twittrarna?
 • Hur många inlägg skrivs och hur stort är engagemanget (interaktioner som gilla, kommentarer och delningar) per social mediekanal?
 • Hur har ert varumärket synts jämfört med konkurrenterna under året?

Pris

Önskar ni denna typ av djupare rapport kontakta oss med vad ni tänkt er som tar vi fram ett upplägg och prisförslag på hur det.

 

Leverans

Vid beställning före Lucia (13 december) kan vi garantera leverans under januari.