Dags att planera medieåret 2023!

Ett bra sätt att planera kommande års kommunikationsarbete är att ta avstamp i hur mediebilden faktiskt såg ut under 2022. Hur har ert varumärke synts i media? Har ni nått ut med era önskade nyheter och frågor i redaktionella medier och på sociala medier? Vilka nyckeltal och insikter har ni om ert eller konkurrenternas genomslag?

Retriever har under årens lopp hjälpt många kunder, i en mängd olika branscher, att summera och analysera sitt genomslag. Hur ert genomslag summeras beror på ert behov och er budget. Vi hittar den lösning som passar era behov bäst. 

 

Två av våra vanligaste förfrågningar för medieanalys är: 

 • Hur omskrevs det egna varumärket?
 • Vilket genomslag fick det egna varumärket i förhållande till konkurrenterna? 

Med utgångspunkt från ovan har vi sammanställt tre olika upplägg för summering av medieåret.

 


 

ALTERNATIV 1

Årsanalys 2022 - STANDARD

Innehåll i analysen:

Ditt företags genomslag i redaktionella medier och på sociala medier. Genomslaget presenteras månad för månad och exempel på frågor som besvaras är: 

 

 • Hur mycket omskrivs ert varumärke på redaktionella och i sociala medier?
 • Hur många möjliga lästillfällen har den redaktionella publiciteten?
 • Vilka källor har skrivit mest? Vilka källor har nått flest potentiella läsare?
 • Hur delas webbartiklarna på Facebook och Twitter?
 • Hur utvecklas er närvaro i redaktionella och sociala medier över tid?
 • I vilka typer av medier/kanaler (storstadspress, landsortspress, Twitter, etc.) förekommer ni?
 • Vilka hashtaggar syns i er sociala medie-närvaro?
 • Vilka har mest inflytande över samtalet kring ert varumärke på Twitter och vilka inlägg retweetas mest? 

 

ALTERNATIV 2

Årsanalys 2022 - PLUS

Innehåll i analysen:

PLUS omfattar samma innehåll som ovan, med tillägget att vi också ger er fördjupande insikter. Några ytterligare frågor som besvaras är: 

 • Hur har ni nått ut jämfört med era konkurrenter?
 • Vilka av era talespersoner har nått ut?
 • Vad handlar er publicitet om? Vilka ämnen syns ni i?

Årsanalys PLUS innebär samma förutsättningar som STANDARD när det gäller källor/sociala medier. I erbjudandet ingår 3 konkurrenter, 20 talespersoner och 5 ämnesområden. 

 


 

ALTERNATIV 3

Skräddarsydd årsanalys för 2022

 

Alternativen ovan är vanligt förekommande behov hos våra kunder. Men alla våra kunder står inför olika specifika utmaningar kopplat till vad man vill uppnå i med sitt varumärkesbyggande och med sin kommunikation. Har ni andra behov i er summering av medieåret 2022 än beskrivet ovan eller vill ha hjälp i behovsanalysen hjälper vi självklart till. 

Ta då kontakt med din kundansvarige hos oss så tar vi tillsammans med er fram ett förslag som passar era behov.