Att sätta mål är en förutsättning för att planera, mäta och utvärdera kommunikation

En del företag har väl utarbetade strategier och planer för hur kommunikationen ska stötta affärsverksamheten på bästa sätt, och också för hur kommunikationsinsatserna sedan ska utvärderas.

En del företag har väl utarbetade strategier och planer för hur kommunikationen ska stötta affärsverksamheten på bästa sätt, och också för hur kommunikationsinsatserna sedan ska utvärderas. En del företag saknar välstrukturerade kommunikationsplaner, men har en tydlig idé om vad de vill uppnå. Oavsett, så går det att sätta mål och mäta kommunikationsarbetet.

 

Att jobba mot gemensamma mål hjälper oss att planera och prioritera vår tid. Målen bidrar till att tillsammans enas om vad som är viktigast och till att veta när man gjort det som förväntats av en. Listan med argument för att jobba mot mål kan göras mycket längre, men poängen är att argumenten gäller även för kommunikation.  

 

En förutsättning i arbetet med att sätta mål på sitt kommunikationsarbete är att utgå ifrån SMART-modellen.

SMART-modellen innebär att målen ska vara specifika, mätbara, nåbara, relevanta och tidsbestämda. 

 

 

Men hur gör man för att sätta mål på sin kommunikation?

Ladda ner vår e-bok för att lära dig mer om princip 1 och mycket mer!

Ladda ned här
  • Barcelona Principerna
     
    Barcelona-principerna antogs för första gången av PR-arbetare från 33 länder som träffades i Barcelona, Spanien år 2010 på en konferens som anordnades av International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Sedan dess har principerna uppdaterats två gånger. En gång 2015 till version 2.0, och en gång 2020 till den senaste versionen, Barcelona-principerna 3.0. Regelbundna uppdateringar adresserar de snabba förändringarna inom kommunikationsbranschen.