Annonsvärde visar inte värdet av kommunikation

Att få rätt genomslag i förtjänad media är jackpot ur ett kommunikationsperspektiv.  

Att använda annonsvärde (Advertising value equivalent, AVE) för att mäta värdet på förtjänat medieutrymme är inte att rekommendera, det kan till och med vara missvisande. AVE är en KPI för köpt media och säger inget om värdet av förtjänad kommunikation. Därför kan det vara missvisande att mäta kommunikation efter hur mycket intjänat medieutrymme skulle ha kostat om det vore en annons.


Att mäta kommunikation kan vara en utmaning och det finns ingen universell lösning som passar alla, mätningen ska utgå från det som är relevant för just er verksamhet. I valet av mätparametrar behöver ni använda samma språk som används i er ledningsgrupp, för att kunna visa på kommunikationens effekt för era specifika kommunikations- och verksamhetsmål. 

 

 • Vad är advertising value equivalent (AVE)?

  AVE innebär kostnaden av att köpa utrymmet som en särskild artikel har om artikeln hade varit reklam. AVE mäter ofta storleken på intjänad bevakning och dess placering, och beräknar ytans motsvarande kostnad om det hade varit betald reklam. I vissa fall används också en multiplikator för att t.ex. ta hänsyn till publicitetens tonfall eller källans trovärdighet.

Sex anledningar till att inte använda annonsvärde för att mäta förtjänad kommunikation:

 • AVE gör ingen skillnad på förtjänad och köpt media

 • Reklam kan hanteras. Det kan inte kommunikation
 • AVE säger inget om innehållets kvalitet
 • Annonsvärde fungerar inte i den digitala världen
 • Framgångsrik kriskommunikation är ibland osynlig 
 • Annonsvärde beskriver bara den påhittade kostnaden, inte slutresultatet

Vill du läsa mer om dessa anledningar?

Ladda ner vår e-bok för att lära dig mer om princip 5 och mycket mer!

Ladda ned här
 • Barcelona Principerna
  Barcelona-principerna antogs för första gången av PR-arbetare från 33 länder som träffades i Barcelona, Spanien år 2010 på en konferens som anordnades av International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Sedan dess har principerna uppdaterats två gånger. En gång 2015 till version 2.0, och en gång 2020 till den senaste versionen, Barcelona-principerna 3.0. Regelbundna uppdateringar adresserar de snabba förändringarna inom kommunikationsbranschen.