Hur påverkar AI kommunikatören?

AI... Ordet på allas läppar just nu och enligt Google Trend så har sökningarna på ”artificiell intelligens” fördubblats bara under det senaste året. Har du funderat över vad tekniken innebär för kommunikatörens roll och hur det förändrar vad vi ser i medierna? 

Vad innebär AI för kommunikatörens vardag?

Dels är AI-driven kommunikation en tidsbesparare, men också en möjliggörare när det kommer till att säkerställa att man gör rätt saker på rätt sätt. Det kommer dessutom bli mycket enklare att genomföra underbyggda, proaktiva marknads- och kommunikationsinsatser eftersom att vi kan nyttja smarta verktyg som vet vad våra målgrupper vill ha. AI kommer bli ett förhållningssätt som får påverkan på hur vi organiserar oss, vilka vi anställer, hur vi lägger våra budgetar och såklart också hur vi mäter effekten av arbetet vi lägger ner. Marknad- och kommunikationsfunktionen framöver kommer troligen vara helt datadriven, kundcentrisk och central i arbetet att driva digital transformation, men det kommer krävas muskler.


Så, varför ska jag använda AI i min kommunikation?

Risken för fel minimeras och du får en större precision och noggrannhet i ditt arbete. Det kommer effektivisera arbetet då AI kan bidra med data på vilka målgrupper som kommer vara mest mottagliga för vilka budskap, vid vilken tidpunkt, på mycket kort tid. Dessutom är AI rationellt, vilket innebär att man undviker kommunikation som ”känns rätt”. Jag vågar också påstå att man kommer bli snabbt omsprungen om man inte snart börjar se över hur man kan börja använda sig av AI-baserad kommunikation. Microsoft-chefen Axel Steinman hänvisar till Gartner på Stockholm Media Week, som påvisar: ”By 2020, companies who effectively master AI will steal 1.2 trillion per year from those who don´t”.

 

Innebär AI bättre kommunikation?

I takt med att ägd, förtjänad och köpt kommunikation flyter ihop allt mer ökar också behovet av integrerad kommunikation. AI möjliggör att vi kan ha koll på totala kundupplevelsen och automatisera arbetet med personaliserad kommunikation, så ja dina målgrupper kommer nog känna att kommunikationen blir mer relevant och på så vis bättre. Enligt en ny rapport som Goldsmith-universitetet har gjort på uppdrag av Adobe, uppger fyra av tio marknadschefer att de redan i dag använder AI aktivt för att förbättra kundupplevelsen.

 

Hur kan AI påverka vilken förtjänad media vi får?

Även mediehusen strävar efter en förbättrad kundupplevelse. Det finns redan nu flera exempel där AI används för att personifiera, anpassa samt kontrollera innehåll och upplevelser och 35 procent av mediecheferna uppger i Reuter Institutes undersökning att de använder AI för att hjälpa journalister att hitta nyheter. Det innebär ju i praktiken att nyheter om er eller där ni nämns kommer visas för en mer intresserad och ”utvald” publik. Press- och PR-avdelningar kommer kunna använda AI för att automatisera hur ett utskick bör optimeras för att plockas upp av media. AI kan analysera tidigare händelser så att vi kan lära oss hur vi ska skriva rubriker, vilka bilder som ska användas, vem som ska intervjuas för att få mest publicitet och så vidare.