3 fördelar med korrekt hantering av sociala medier

Vad trenderna som nämns i ett tidigare blogginlägg indikerar är att sociala medier inte är en "jag antar att vi borde vara med" - kanal. Det måste istället bli en viktig del av din affärsstrategi.

Detta kommer inte att ske av sig själv. Din organisation behöver investera i en ordentlig plan och hantering av alla sociala medieplattformar ni är aktiva på.

Nedan går vi igenom tre viktiga fördelar med att ha korrekt hantering av sociala medier på plats.


Fördel 1: Effektiv plattformshantering sparar tid

 

Du kommer förmodligen att ha en eller två viktiga plattformar att primärt fokusera på, låt oss säga Facebook (för annonsering och kundsupport) och Twitter för att bygga upp varumärkeskännedom. Men trots det har du inte råd att hoppa över det grundläggande på vissa andra, exempelvis din företagssida på LinkedIn. 

 

Ett spretigt tillvägagångssätt där du publicerar eller svarar i flera kanaler utan en sammanhängande plan skapar i värsta fall onödiga kostnader, sämre fokus och dålig uppföljning. Vi kan inte tvinga dig att välja just vår produkt, men ett verktyg som RelationDesk låter dig både schemalägga, publicera och mäta aktiviteter - allt på ett ställe.

 

Slutsats: Investera i ett verktyg för att hantera alla sociala medier på ett ställe. Det håller dig fokuserad på den verkliga strategin, hjälper dig att agera snabbare och kostnadseffektivt.

 

Fördel 2: Professionell kundsupport lönar sig - alltid!

 

Du förstår nu vilken inverkan kundvård i sociala medier kan ha på ditt varumärke och ert resultat. Det är därför investeringar i professionell hantering av support via denna kanal alltid kommer att löna sig, särskilt om dina konkurrenter släpar efter. Statistik visar 80% av företagen tror att de erbjuder utmärkt kundvård i sociala medier, medan bara 8% av kunderna håller med.

 

En annan viktig statistik att tänka på: att leverera kundsupport på sociala medier är 1/6 av kostnaden för att ta ett traditionellt servicesamtal.

 

Professionell hantering av support innebär att ha processer och verktyg för att hålla ditt team synkroniserat, svara snabbt, eskalera till offline korrekt och kunna utvärdera teamets prestationer.

 

Hanteringsverktyg för sociala medier som RelationDesk hjälper dig att börja arbeta på denna nivå direkt - med möjlighet för dina medarbetare att interagera med varandra, ha tillgång till en delad och återanvändbar kunskapsbas och prestandaspårning i realtid. Och känn dig aldrig skrämd av dessa hårda siffror: det som mäts blir bättre!

 

Slutsats: On-boarda ditt team i en arbetsprocess i en digital plattform för att effektivt arbeta med kundsupport i alla sociala kanaler. Bättre kundvård på sociala medier leder till omedelbara varumärkes- och affärsfördelar.

 

Fördel 3: Sammanhållet arbete banar väg för bra resultat

 

Tiden med sporadiska inlägg på sociala medier är förbi. Du behöver en tydlig och sammanhållen strategi för din närvaro på sociala medier samt ett sätt att genomföra det på. En långsiktig planering och inte enbart engångsinsatser. Alternativet är business as usual, med slöa resultat och inget sätt att följa upp det värde era ansträngningar ger (eller hur du kan förbättra dem).

 

Mycket av arbetet med att skapa en plan och få alla intressenter ombord måste ske internt. Men det måste också omsättas i handling, och helst på ett sätt som är klart, enkelt och snabbt för ditt team att genomföra.

 

Här hjälper en plattform för hantering av sociala medier till: den ger dig översikt, best practise, planerings- och analysverktyg. Det du behöver - allt på ett ställe.

 

Slutsats: Sätt en sammanhållen strategi för all sociala medier-aktivitet, koppla den till din övergripande marknads- och affärsplan och ha ett centraliserat arbetssätt.

 


 

Vi du veta mer om vår produkt för hantering av sociala medier?

Låt oss då få berätta mer om RelationDesk och få en gratis provperiod!

Innehållsförteckning