Vil du bidra til å jevne ut kjønnsbalansen blant norske virksomheters talspersoner?

Kjønnsfordelingen blant norske virksomheters talspersoner er og forblir ubalansert og uendret. For å bidra til forandring tar vi nå i bruk noe av det Retriever kan best: kommunikasjonsmåling og medieanalyse.

Mediene skal speile samfunnet de er en del av. Vi trenger et mangfold av stemmer og vi trenger både kvinnelige og mannlige forbilder i alle bransjer. Norge er blant verdens mest likestilte land, likevel er kvinner underrepresentert i norsk medieomtale. På tross av en tilnærmet balansert kjønnsfordeling i en rekke bransjer, står kvinner kun for 34 prosent av uttalelsene – i noen bransjer betydelig mindre.   

 

Les mer om vår analyse av 250 000 uttalelser og om kjønnsfordeling i ulike bransjer her

 

En viktig nøkkel til endring ligger hos kommunikasjonsfolk - og vi i Retriever ønsker å bidra 

Hvordan kommunikasjonsfolk jobber frem profiler og fageksperter, hvilke talspersoner man velger, og hvilke mål man setter seg er en viktig nøkkel til endring. For å oppnå endring er det avgjørende å sette seg mål, og å måle progresjonen mot måloppnåelsen. Det gjelder for kommunikasjonsavdelinger så vel som for andre deler av virksomheten.

 

I Retriever setter vi vår stolthet i å hjelpe kommunikasjonsavdelinger å nå deres mål – og nå har vi selv satt oss et hårete mål: Vi skal bidra til endring i kjønnsfordelingen blant norske virksomheters talspersoner. Og vi ønsker å få til denne endringen sammen med våre kunder!

 

Alle nye og eksisterende Retriever-kunder som får kommunikasjonsmåling eller medieanalyse fra vår analyseavdeling, får nå tilbud om kostnadsfri måling av egen kjønnsfordeling. Vi bidrar selvfølgelig med igangsetting, planlegging og oppfølging av progresjonen mot målet.

 

KPMG jobber aktivt med kjønnsfordeling blant egne talspersoner

KPMG er en av få norske virksomheter som per i dag har satt seg mål for kjønnsfordeling blant egne talspersoner – og som måler og jobber aktivt mot endring. Vi tør vedde på at dette er viktig for de aller fleste norske virksomheter.

 

Her kan du lese mer om hvordan KPMG jobber med mangfold

 

 

Vi presenterte ferske tall og inviterte til debatt under årets Arendalsuka

Under årets Arendalsuka samlet vi Eva Sannum og Svein Tore Bergestuen fra podkasten Tut og mediekjør, Kine Kjærnet, partner og leder for mangfoldsarbeidet i KPMG, og Henrik Haakestad Lervold, KPMGs markedsdirektør til diskusjon om hva kommunikasjonsfolk kan gjøre for å jevne ut kjønnsforskjellene. Alle fire ble utfordret på hvor de tror vi står om ett år - og alle tror på endring! Retriever lover å kjøre en oppfølger under Arendalsuka 2022. La oss sammen sørge for at vi kan presentere en positiv endring!