Retriever deler stordata med nytt forskningssenter for kunstig intelligens

Det nye forskningssenteret for kunstig intelligens NorwAI, på NTNU i Trondheim, samler en rekke solide aktører innen kunstig intelligens og stordata, der Retriever er en av samarbeidspartnerne.
— Formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologi for effektiv og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger, sier professor Jon Atle Gulla ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU, leder for det nye senteret NorwAI (Norwegian Research Center for AI Innovation).
 

Hvordan kan Retrievers data bidra i forskningssenteret? 

— Våre data er særlige interessante for å gjøre forskning innen det som kalles Natural Language Processing (NLP), sier Claes Lyth Walsø, CIO i Retriever. Dette går på å forstå det menneskelige språket og deretter lage AI-modeller. Ettersom vi besitter enorme mengder tekstlig innhold med god kvalitet, er det et ypperlig utgangspunkt for å lage bedre modeller innen entitetsgjenkjenning, sentimentanalyse og lignende.

 

— Vi jobber i NorwAI nå for tiden med å definere mulig anvendelse og problemstillinger knyttet til disse dataene. Deretter håper jeg vi får med oss leverandørene våre til å bidra her, da vi trenger deres godkjennelse før vi kan bidra med denne type data, sier Claes.  

 

Kan forskningssenteret bidra til at vi kan levere nye metodeanalyser til våre kunder? 

Det vil jeg både håpe og tro, sier Claes. En av suksesskriteriene til forskningssenteret er nettopp at forskningen skal løpende kunne føre til innovasjon hos partnerne. Personlig tenker jeg vi over tid klarer å jobbe både i bredden og i dybden med NorwAI. Med dybden mener jeg at vi evner å gjøre det vi gjør i dag, men med enda bedre nøyaktighet. I tillegg vil vi jobbe for å øke bredden av det vi gjør gjennom å levere nye metodeanalyser eller kanskje tenke helt nytt på hvordan vi leverer tjenestene våre.

 

Hvordan jobber vi med kunstig intelligens i Retriever i dag?

I Retriever jobber våre analytikere med store datamengder hver dag, og vi bruker kunstig intelligens (AI) eller maskinlæring for to hovedformål som er nært nyttet opp mot hverandre:
 1. Det ene er at vi med AI kan gjøre helt andre typer analyser enn vi klarer med tradisjonelle metoder. Dette kan igjen føre til at vi kan bringe ny innsikt og forretningsforståelse til våre kunder. Med dette kan vi ytterlige verdiøke forståelsen og måling innen PR og kommunikasjon, som er vårt hovedfokus. I tillegg åpner det også dører til andre typer kunder som kan finne verdifull innsikt i datamaterialet vårt, for eksempel for de som jobber med merkevare og strategi.
 2. Det andre hovedformålet er at vi utnytter maskinlæring til å gjøre jobben mer effektivt for analytikerne våre, slik at også de kan analysere større datamengder og fokusere mer på det kvalitative arbeidet.
 • Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI)


  • NorwAI er et forskningssenter for AI-drevet industriell innovasjon på høyeste internasjonale nivå. 11 norske bedrifter og fem universiteter og forskningssenter bidrar til prosjektet som skal pågå i åtte år fra 1. oktober 2020.
  • Bedriftene i konsortiet kommer fra bransjene medier, finans og Industri 2.0: Schibsted ASA (leder konsortiestyret) Telenor ASA, DNB ASA og Sparebank1 SMN, Norsk Rikskringkasting AS, Retriever Norge AS, DNV GL AS, Kongsberg Digital AS, Cognite AS, Trønderenergi AS og DigitalNorway.

  • Senteret lokaliseres til Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Trondheim og ledes i samarbeid med SINTEF Digital. Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Norsk Regnesentral inngår også i konsortiet.

  • Senteret vil jobbe tett sammen med den industri-støttede Norwegian Open AI Lab ved NTNU og noen av de sterkeste forskningsgruppene og nettverkene ved universiteter i Europa, USA og Kina.