Medieanalytiker Melisa Fajkovic evaluerer kommunikasjonsarbeidet

Presentasjonsserien av våre eksperter fortsetter med Melisa Fajkovic, som jobber i Retrievers analyseavdeling. Analyseavdelingen bistår kommunikasjonsavdelinger med måling og evaluering av deres kommunikasjon og leverer analyser til en rekke offentlige og private virksomheter. I tillegg til å levere analyser på vegne av kundene tar de også ofte større forskningsprosjekter.  

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

På en vanlig arbeidsdag jobber jeg stort sett med porteføljen min som består av en rekke større og mindre analysekunder som jeg leverer løpende analyser til. Jeg og de andre medieanalytikerne i Retriever samler inn data fra redaksjonelle medier, sosiale medier og andre relevante kilder, vurderer medieoppslag, lager analyser og presenterer funnene til kunder. Vi bistår også kunder med spørsmål, hasteleveranser og faglige diskusjoner. I analyseavdelingen har vi faste avdelingsmøter, som i disse dager foregår på Teams, hvor vi går gjennom ukeplan, tar for oss faglitteratur og diskuterer kodedilemmaer. 

 

 

Hvilke tre råd vil du gi til en virksomhet som skal i gang med medieanalyse?

  1. Jeg vil først og fremst oppfordre virksomheten til å definere det de ønsker å måle. For å få mest mulig ut av medieanalysen er det viktig at målene er forankret i kommunikasjonsstrategien og virksomhetens overordnede mål. Hvis virksomheten har gjennomtenkte og konkrete mål kan medieanalysen være et svært verdifullt styringsverktøy. Vi hjelper gjerne kundene med å formulere mål, og finne løsninger for hvordan vi best kan dokumentere endringer og måloppnåelse. 

  2. Videre vil jeg oppfordre virksomheten til å inkludere både kvalitative og kvantitative målinger i analysen, og i de fleste tilfeller også sosiale medier. Ved å inkludere kvantitative mål som volum og rekkevidde, samt kvalitative målinger av hvordan man lykkes i å kommunisere gjennom målrettede budskap og talspersoner, får man full innsikt i kommunikasjonsarbeidet. For mange virksomheter er det også helt essensielt å ha oversikt over samtalen i sosiale medier for å få et komplett bilde. 

  3. Til slutt vil jeg oppfordre til å bruke medieanalysen aktivt! Ved å få medieanalysen levert i Retrievers interaktive dashbord får man mulighet til å følge med på virksomhetens medieomtale i sanntid. Samtidig får man full tilgang til å se alle artikler som Retrievers medieanalytikere har vurdert og kategorisert på ulike variabler, og hvordan disse reflekterer de overordnede målene.  

Hvorfor er medieanalyse viktig for kundene dine?

Det aller viktigste er at medieanalysen gir deg et verktøy som dokumenterer verdien av dine kommunikasjonstiltak, og det gir en mulighet til å følge utviklingen av egen virksomhet og relevante konkurrenter over tid. Vi ser også at medieanalysen kan være en svært effektiv og nyttig måte for kommunikasjonsavdelingene til å dokumentere verdien av kommunikasjonsarbeidet for organisasjonen og ledelsen. Ved å vise frem verdien av virksomhetens talspersoner i mediene, og hvordan man lykkes med å kommunisere virksomhetens verdier, skaper man både intern stolthet og understreker kommunikasjonsavdelingens nøkkelrolle i virksomheten.  

 

Hvordan kan din ekspertise hjelpe kundene i kommunikasjonsarbeidet?

Vi i analyseavdelingen hjelper kunder med å identifisere målsetninger, og gjør disse målene om til forståelige og målbare KPIer. I medieanalysene vi leverer gir vi kundene våre en strukturert oversikt over virksomhetens medieeksponering, som dokumenterer arbeidet de gjør. Vi presenterer også svært gjerne analysene vi utarbeider. Her går vi gjennom resultatene for perioden og diskuterer funnene med kunden. Dette gir nyttig innsikt i alt fra hvordan enkeltsaker er vurdert, til hvordan man ser for seg å kunne forbedre måloppnåelsen. Gjennom å diskutere dette får vi bedre innsikt og forståelse av kundens utfordringer, samtidig som vi kan bidra med faglige vurderinger og erfaringer. 

 

Vil du vite mer om våre medieanalyser?

Få dypere innsikt med våre kvalitative medieanalyser og bruk innsikten som et målings- og styringsverktøy i kommunikasjonsarbeidet.

Våre medieanalyser

Last ned vår e-bok om Barcelona-prinsippene 3.0: 

Hva alle kommunikasjonsfolk burde vite om måling av kommunikasjon

mockup-ebook-retriever-barcelonaprinsippene-3-0_NO_770x440-1

 

Få tilgang til e-boken