Kvinneandelen blant norske talspersoner øker

De siste årene har flere av våre analyser vist lav kvinneandel blant norske talspersoner. Nå ser det imidlertid ut som trenden er i ferd med å snu.

Av 110 000 analyserte uttalelser i norske medier det siste året, står kvinnelige talspersoner for 40 000. Dette gir en kvinneandel på 36 prosent.

 

Vår siste analyse viser at kvinneandelen øker med to prosentpoeng fra 2020, og med tre prosentpoeng sammenlignet med 2018. Dette er det høyeste nivået vi har sett siden målingene startet i 2017/2018. Jeg opplever at både kommunikasjonsbransjen og mediebransjen har vært opptatt av å komme systematiske skjevfordelinger til livs, og det er nå veldig godt å se at det er en effekt å spore.

 

I 2020 stod kvinner for 24 prosent av uttalelsene i norske medier, og tilbake i 2018 stod kvinner for 33 prosent av uttalelse, mens mannlige talspersoner stod for resterende 67 prosent.

 

Når vi snakker om kjønnsbalanse i mediene, er jeg alltid opptatt av å understreke at det ikke handler om å oppnå en 50/50-fordeling mellom kvinner og menn. Den mest egnede og relevante talspersonen skal alltid velges, uansett kjønn. Det dette handler om er å være bevisst potensielle systematiske skjevfordelinger. Flere selskaper og bransjer med jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige fagpersoner, har likevel en stor overvekt av menn som representerer virksomheten i mediene. Forskning viser at kvinner er mer forsiktige med å uttale seg i offentligheten, og at de har større behov for å ha full kontroll på det de skal uttale seg om. Ved å ikke være slike faktum bevisst kan vi gå glipp av viktige perspektiver, meninger og kunnskap.

 

Det er nettopp derfor det er viktig hvordan kommunikasjonsfolk jobber frem profiler og fageksperter, hvilken oppfølging og backing man gir egne talspersoner og hvilke bevisste vurderinger man gjør når talspersoner velges. Og så er det viktig å sette seg mål. Hvilke mål man setter seg er alltid en viktig nøkkel til endring. Det gjelder for kommunikasjonsavdelinger så vel som for andre deler av virksomheten. Vi snakker med kommunikasjonsfolk hver eneste dag, og selv om norske virksomheter er gode på kommunikasjonsmåling, er de ikke nødvendigvis i mål når det gjelder måling av mangfold blant egne talspersoner.

Om Retrievers måling av kjønnsbalanse blant norske talspersoner:
 • 360 000 uttalelser i norske medier er analysert over en periode på fire år (2018-2021)

 • Analysen inkluderer uttalelser som er gitt i kraft av stilling

 • Typisk er uttalelselsene gitt av kommunikasjonsrådgiverere, kommunikasjonssjefer, -direktører, fageksperter og andre ledere og ansatte i norske virksomheter

 • Kildegrunnlaget er alle norske redaksjonelle medier

 • Alle stofftyper og sjangre er inkludert

   

Fortsatt lavest andel kvinnelige talspersoner i privat sektor

33 prosent av uttalelsene i privat sektor kommer fra kvinnelige talspersoner. Her er det ingen endring fra fjoråret, og andelen er fortsatt lavere enn i offentlig sektor og blant non-profit virksomheter. Det er i non-profit virksomheter, som inkluderer fagforeninger, arbeidsgiverorganiasjoner, veldedige organisasjoner og forbund at kvinneandelen er høyest.

 

Mediene skal speile samfunnet de er en del av. Vi trenger et mangfold av stemmer og vi trenger både kvinnelige og mannlige forbilder i alle bransjer. Norge er blant verdens mest likestilte land og på tross av en tilnærmet balansert kjønnsfordeling i en rekke bransjer, står kvinner for betydelig færre av selskapene uttalelser i mediene.

Kvinneandelen er lavest innen IT, teknologi, telekom, transport, industri og energi.

 

Dette er bransjer hvor det tradisjonellt har vært en overvekt av menn, og hos mange selskaper er det fortsatt det. Så dette trenger ikke å være systematiske skjevfordelinger. Vi ser imidlertid at andelen også er overraskende lav i konsulentvirksomheter, regnskap og revisjon. Bransjer hvor en rekke selskaper har en 50/50-balanse i arbeidsstokken. Utfordringen her er kanskje at en overvekt av lederstillingene fortsatt er besatt av menn?

Topp fem lavest kvinneandel 2021
 • Bransje

  Andel uttalelser fra kvinnelige talspersoner

  IT, teknologi og telekom

  23 prosent
  Transport 24 prosent

  Industri inkl. energisektoren

  26 prosent

  Regnskap, revisjon og rådgivning/konsulentvirksomhet

  33 prosent

  Matvare- og detaljhandel

  33 prosent

   

Topp fem høyest kvinneandel 2021
 • Bransje

  Andel uttalelser fra kvinnelige talspersoner

  Helse og medisin

  52 prosent

  Non-profit

  47 prosent

  Utdanning og forskning

  47 prosent

  Offentlig administrasjon

  39 prosent

  Bank og forsikring

  36 prosent