a

Få oversikt over medieåret ditt

Tilbakeblikk og evaluering av 2020

Med vårt analysedashbord får du oversikt over hvordan ditt selskap omtales i mediene. Dashbordet gir en rask og intuitiv oversikt over talspersoner og temaer i omtalen av din virksomhet, din bransje og dine konkurrenter. Målet vårt er å tilby et brukervennlig og rimelig verktøy med verdifull innsikt for mer effektiv og målrettet kommunikasjon.

Dashbordet gir oversikt over måltall og endring sammenlignet med selvvalgte tidsperioder. Samtidig gjør de klikkbare grafene det mulig å fordype seg i ulike perioder, ulike tema, geografiske områder, konkurrenter, talspersoner og medier. Hver enkelt nyhetsartikkel i datamaterialet kan åpnes direkte fra dashbordet via din Retriever-portal.

 

Posten får levert deres medieanalyser i vårt analysedashbord.

 

 

Vi får en mer kvalitativ monitorering av mediebildet, vi kommer raskere ned i dybden på viktig tematikk og får et bedre beslutningsgrunnlag for kommunikasjonsarbeidet.”

 

Kenneth Tjønndal Pettersen, Pressesjef Posten Norge

 

 

 

 

Analysedashbordet vil blant annet gi deg innsikt i:

  • Temafordelingen i omtalen av din virksomhet, dine konkurrenter eller andre sammenlignbare virksomheter gjennom året
  • Oversikt over omtalen dine talspersoner ha generert
  • Oversikt over den potensielle rekkevidden (antall lesere og geografisk fordeling) omtalen din har nådd sammenlignet med dine konkurrenter eller andre sammenlignbare virksomheter
  • Oversikt over engasjementet den redaksjonelle omtalen har generert på Facebook
  • Oversikt over det potensielle publikummet pressemeldingene dine har generert gjennom året

 

Få en analytikers vurdering av omtalen

Ønsker du ytterligere analyse av medieåret ditt kan våre medieanalytikere vurdere omtalen og levere sine analyser i dashbordet.

 

 

”En årsanalyse vil gi deg innsikten du trenger for å evaluere kommunikasjonsåret som har gått, og gi deg de beste forutsetninger for å planlegge året som kommer.”

 

Sigmund Wøien, Analysesjef Retriever Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytikerens vurdering vil blant annet gi deg innsikt i:

  • Tendens i egen omtale: hva kjennetegner den positive, negative og nøytrale omtalen?
  • Sakskompleks: hvilke saker utmerker seg gjennom året?
  • Pressehåndtering: hvor mye omtale kommer som et resultat av proaktivt arbeid, og hvor mye av omtalen er reaktiv?
  • Talspersoner og gjennomslag: Hvor ofte er dere representert med talsperson, og i hvilken grad får dere gjennomslag for forhåndsdefinerte budskap?

 

Pris

Årsanalyse levert i analysedashbord: 15.000 kr. eks. mva. Dashbordet blir gjort tilgjengelig ut mars måned.

Ved bestilling av kvalitativ analyse (analytikers vurderinger av medieåret 2020): pristilbud skreddersys ved bestilling og funnene leveres i dashbordet.

Innlegg etter kategori
Innlegg etter tag