Aika arvioida organisaationne mediajulkisuus vuonna 2020

Viestinnän johtaminen vaatii mittaamista ja arviointia. Medianäkyvyyden vuosianalyysillä voit arvioida ja havainnollistaa tänä vuonna saamanne julkisuuden laatua sekä toteutettamienne viestintätoimenpiteiden vaikutuksia. Räätälöimme media-analyysin mittarit teidän tavoitteidenne ja tarpeittenne perusteella.

Viestinnän johtaminen vaatii mittaamista ja arviointia. Medianäkyvyyden vuosianalyysillä voit arvioida ja havainnollistaa tänä vuonna saamanne julkisuuden laatua sekä toteutettamienne viestintätoimenpiteiden vaikutuksia. Räätälöimme media-analyysin mittarit teidän tavoitteidenne ja tarpeittenne perusteella.

 

Nyt on oikea aika tilata media-analyysi vuoden 2020 julkisuudesta.

 

Kun otat yhteyttä pe 4.12. mennessä, tarjoamme sinulle -10 % alennuksen vuosianalyysin hinnasta.

 

Analyysin sisältö

 

Analyysi kattaa kaikki organisaatiosi maininnat toimituksellisessa mediassa niin printissä, verkossa kuin radio- ja TV-lähetyksissä Retrieverin kattavan lähdekannan mukaan. Mukaan voidaan mahdollisesti liittää myös tarkastelu julkisuudesta sosiaalisessa mediassa.* Analyysillä voidaan vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka paljon mainintoja organisaatio on saanut vuoden 2020 aikana?
 • Miten julkisuus on jakautunut tarkastelujaksolle ja mistä julkisuuspiikit ovat syntyneet?
 • Missä medioissa olette saaneet eniten näkyvyyttä?
 • Minkä tyyppisissä medioissa olette näkyneet? Ovatko ne valtakunnallisia, maakunnallisia vai paikallisia medioita vai kenties aikakausilehtiä? Entä miten julkisuus on jakautunut maantieteellisesti?
 • Onko edustajianne tai tiettyjä brändejänne mainittu artikkeleissa?
 • Miten koronavirukseen liittyvä uutisointi näkyy julkisuudessanne?
 • Mitkä teidät maininneet verkkoartikkelit ovat saaneet eniten jakoja sosiaaliseen mediaan?
 • Kuinka paljon julkisuutta olette saaneet sosiaalisessa mediassa? Mitkä ovat postausten yleisimmät aihetunnisteet (hashtag)? Entä ketkä ovat aktiivisimmat ja seuratuimmat keskustelijat?

Media-analyysiä voidaan syventää myös teille räätälöidyillä laadullisilla mittareilla, kuten:

 • Välittyykö mediassa toivomanne mielikuva organisaatiostanne?
 • Onko äänensävy organisaatiotanne kohtaan toivottu vai saatteko kritiikkiä?
 • Liittyykö julkisuutenne tavoittelemiinne aiheisiin?
 • Kuka määrittelee puheenaiheen ja miten vahvasti pääsette itse esiin?
 • Ovatko edustajanne päässeet ääneen jutuissa?
 • Onko media tarttunut pääviesteihinne?

Hinnoittelu

 

Vuosianalyysin hinta alkaen 1500 euroa. Hinnoitteluun vaikuttaa muun muassa haun rajaaminen, analysoitavan julkisuuden määrä, valittavien mittareiden lukumäärä sekä käytetäänkö analyysissä määrällisen vai laadullisen media-analyysin keinoja.

Kun otat yhteyttä pe 4.12. mennessä, tarjoamme sinulle -10 % alennuksen vuosianalyysin hinnasta. Pyydä tarjous tästä.

 

*Sosiaalisen median julkisuuden kattava hakeminen takautuvasti edellyttää, että organisaation julkisuutta on seurattu Retrieverin hauissa vuonna 2020. Tarkistamme organisaatiokohtaisen tilanteen aina yhteydenoton jälkeen.