Sosiaalisen median maisema Pohjoismaissa

Sosiaalinen media Pohjoismaissa – olemmeko me todella niin erilaisia?

Luonnollisesti tiedät, että asiakkaasi käyttävät jo sosiaalista mediaa, mutta on aivan toinen asia tietää, mistä heidät tavoittaa. Tiesitkö esimerkiksi, että Snapchat on Norjassa todella suosittu, mutta erittäin vähän käytetty Suomessa? Anna meidän ohjata sinut pohjoismaisen sosiaalisen median maailmaan

 

On tunnettu seikka, että yritysten tulee olla aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Yllättäviä väärinkäsityksiä vallitsee kuitenkin sen suhteen, miten paljon sosiaalisen median käyttö vaihtelee maasta toiseen. Jo Pohjoismaiden alueella käyttäjien käyttäytymismallit eroavat suuresti riippuen siitä, mitä maata tarkastelemme.

 

”Kaikki puhuvat pohjoismaisista tai skandinaavisista markkinoista”, sanoo Sarah Wullf, joka on Retriever Denmarkin brand manager. Samankaltaisuuksia tietenkin löytyy, mutta on tärkeää muistaa, että Pohjoismaiset markkinat koostuvat eri maista, joissa kussakin on omat paikalliset markkinat. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa on täysin eri käyttäjät, joilla on täysin eri tavat, mikä johtaa suuriin eroihin siinä, miten ihmiset käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa.

 

Maantieteelliset erot

 

Facebook ja YouTube erottuvat Pohjoismaiden suurimpina sosiaalisen median kanavina. Audience Project suoritti verkkokyselyn yli 22 000 vastaajan kesken. Tulokset osoittivat, että 78 prosenttia käyttää Facebookia ja 72 prosenttia käyttää YouTubea. Mutta kun näitä tilastoja vertaillaan eri maiden välillä, on olemassa suuria eroja. Norjassa on maailman omistautuneimpia Facebookin käyttäjiä, sillä heistä 84 prosenttia sanoo käyttävänsä tätä kanavaa. YouTube puolestaan on suositumpi Ruotsissa, jossa 78 prosenttia kyselyyn vastanneista käyttää tätä kanavaa.

 

”Erilaiset asiat ovat trendejä eri paikoissa eri aikoihin”, sanoo Mari Lagberg, joka on Retrieverin markkinointipäällikkö Ruotsissa. On silti tärkeää muistaa, ettet koskaan voi nähdä nykyisiä trendejä täytenä totena. Vaikutteet, jotka koskevat mediatrendejä ja median kulutusta ja käyttöä muuttuvat jatkuvasti, ja on tärkeää pystyä nopeasti muuttumaan niiden mukana.

 

Jos katsomme muita sosiaalisen median muotoja, eroavaisuudet ovat vieläkin suurempia. Audience Projectin tutkimuksen mukaan esimerkiksi Ruotsissa joka toinen henkilö käyttää Instagrammia, mikä on kaksinkertainen määrä Tanskaan verrattuna. WhatsApp on erittäin suosittu Suomessa, ja sitä käyttää 61 prosenttia väestöstä. Tanskassa puolestaan sitä käyttää hädin tuskin joka kymmenes. Sitä vastoin juuri ilmestynyt Snapchat on tuskin murtautunut markkinoille Suomessa, kun taas sitä käyttää 52 prosenttia norjalaisista.

 

Nuoret hylkäävät Facebookin

 

Suuria eroja sosiaalisen median käytössä voidaan myös nähdä sukupuolten sekä eri sukupolvien välillä. 21 prosenttia tutkimukseen osallistuneista naisista käyttää Pinterestiä, verrattuna vain seitsemään prosenttiin miehistä. Snapchat erottui kanavana, jota käytti erittäin alhainen luku yli 55-vuotiaita, kun taas 68 prosenttia vastaajista 15-25 ikävuosien välillä tunnustautui säännöllisiksi käyttäjiksi. Nuoremman kohderyhmän joukossa vallitsi myös selkeä trendi muiden sosiaalisten kanavien valitsemiseksi Facebookin sijaan. Heidän Facebookin käyttönsä väheni dramaattisesti vuosien 2015 ja 2016 välillä, samalla kun Instagrammin, Snapchatin, WhatsAppin ja LinkedInin vastaava käyttö kasvoi.

”On selvää, että asiakkaittesi tuntemisesta on tullut yhä tärkeämpää, ja samoin on tärkeää tietää tarkalleen, mitkä käyttäjät löytyvät mistäkin”, sanoo Sara Sørlie, Retrieverin Pohjoismaiden brand manager. ”Jotkut jakavat kaiken tekemänsä kaikilla kanavilla, mutta uskon, että resepti menestykseen on viestisi muuttaminen jokaiseen eri kanavaan sopivaksi.”

 

Huomaa eroavaisuudet

 

Eroavaisuuksien kirjo Pohjoismaiden alueella merkitsee sitä, että yritykset ja järjestöt, joilla on pohjoismaiset markkinointiosastot, kohtaavat yhä suurempia haasteita. Miten voit menestyä sosiaalisessa mediassa, kun kohderyhmäsi osoittaa niin eroavaa käytöstä?

”Sinun täytyy olla joustava ja avoin eroavaisuuksille”, sanoo Sara Sørlie. ”Tärkeintä on päättää, mitkä pääasialliset viestisi ovat. Kun tiedät, mitä haluat sanoa, voit sitten laatia strategian ja päättää, missä ja miten viestit sen.”

 

Oppikaa toisiltanne

 

Ero käyttäjien käytöksessä eri markkinoilla voi olla valtava, mutta tämän ei pitäisi olla syynä markkinoiden erotteluun. Päinvastoin, nämä eroavaisuudet tulisi nähdä positiivisina, ja yrityksen markkinointiosastojen tulisi muodostaa kokonaisuus, josta löytyy erilaista taitoa ja tietoa.

 

Tämä tulisi myös muistaa kun muodostetaan pohjoismaista markkinointitiimiä: taitojen ja taustojen tulisi täydentää toisiaan.

 

”Koe eroavaisuudet myönteisinä äläkä näe niitä haasteina. Voit oppia paljon tarkkailemalla naapureitasi. Norjalla saattaa olla asiantuntemusta jostakin, jossa me olemme jäljessä. Ruotsalaiset taas saattavat olla edelläkävijöitä jossakin, jossa norjalaiset puolestaan edistyvät hitaasti. Luomme siis erinomaisia mahdollisuuksia oppia toisiltamme”, sanoo Mari Lagberg. ”Jos pystyt luomaan mahdollisuuksia hallita nopeasti kehittyviä muutoksia ja suhtaudut asioihin avoimin mielin, saatat menestyä pohjoismaisena markkinointiosastona”, hän jatkaa.

 

Fakta: Tiesitkö…
…halukkuus kokeilla uusia sosiaalisen median muotoja vaihtelee suuresti Pohjoismaiden välillä. Esimerkiksi suomalainen käyttää keskimäärin 2,3 sosiaalisen median kanavaa, kun taas Norjassa vastaava luku on 3,4. Jopa iän suhteen on suuria eroja. 15-25-vuotiaiden keskuudessa tämä luku on 4,2, kun taas yli 56-vuotiaiden keskuudessa se on 2,1.
Lähde: Tutkimus ”Social media across the Nordics”, Audience Project 2016.
 
Huippuvinkki: Hyödynnä työntekijöitäsi
Hyvä tapa levittäytyä eri kanaville on hyödyntää työntekijöitäsi, jotka ovat yleensä tehokkaimpia markkinoinnissa. Nykyään suurin osa ihmisistä on sosiaalisessa mediassa. Tämä luo aivan uuden syyn kouluttaa organisaatiota viestinnän suhteen, luoden edellytykset, joiden avulla työntekijät haluavat viestiä asiantuntemuksestanne. Jos onnistut tekemään kollegoistasi markkinoinnin asiantuntijoita, voit valloittaa sydämiä ja mieliä sosiaalisessa mediassa aidolla ja läpinäkyvällä tavalla – tätä on vaikea saavuttaa millään muulla keinoin.
 
Haluatko tietää lisää siitä, miten Retriever tekee sosiaalisen median seurantaa? Ota meihin yhteyttä!