Retriever deler big data med nyt forskningscenter for kunstig intelligens

Det nye forskningscenter for kunstig intelligens NorwAI på NTNU i Trondheim samler en række aktører inden for kunstig intelligens og big data, hvor en af samarbejdspartnerne er Retriever.

- Formålet med centeret er at udvikle banebrydende teorier, metoder og teknologi, der kan være med til effektiv og ansvarlig udnyttelse af datadrevet kunstig intelligens i innovative og industrielle løsninger, siger professor Jon Atle Gulla fra Institut for datateknologi og informatik på NTNU, der også er leder for det nye center NorwAI (Norwegian Research Center for AI Innovation).
 

Hvordan kan Retrievers data bidrage?

-Vores data er særlig interessant for forskning inden for det, som kaldes Natural Language Processing (NLP), siger Claes Lyth Walsø, CIO hos Retriever. Det går ud på at forstå det menneskelige sprog for derefter at lave AI-modeller. Da vi har enorme mængder tekstindhold med god kvalitet, er det et godt udgangspunkt for at lave bedre modeller inden for entitetsgenkendelse, sentimentanalyse og lignende.

 

Kan forskningscenteret bidrage til at vi kan levere nye metodeanalyser til vores kunder? 

Det håber og tror jeg på, siger Claes. Et af succeskriterierene for forskningsprojektet er netop, at forskningen løbende skal føre til innovation hos partnerne. Personligt tror jeg, at vi med tiden får succes med at arbejde i dybden og bredden med NorwAI. Med dybden mener jeg, at vi kommer til at gøre det, vi gør i dag, men bare med endnu større præcision. Derudover vil vi øge bredden af det, vi arbejder med, så vi måske kan levere nye metodeanalyser eller gentænke den måde, vi leverer vores services i dag.

 

Hvordan arbejder Retriever med kunstig intelligens i dag? 

Hos Retriever arbejder vores analytikere hver dag med store datamængder, og vi bruger kunstig intelligens (AI) eller machine learning til to hovedformål, der er tæt knyttet til hinanden:
  1. Det ene er, at vi med AI kan lave nogle helt andre typer analyser, end vi kan med traditionelle metoder. Dette kan være med til at give vores kunder nye indsigter og en bedre forretningsforståelse. Med AI kan vi tilføre yderligere værdi inden for forståelsen og måling af PR og kommunikation, som er vores hovedfokus. Derudover åbner det også døre til andre typer kunder, der kan finde værdifulde indsigter i vores data. Det kan for eksempel være folk, som arbejder med mærkevarer og strategi.
  2. Det andet hovedformål er, at vi udnytter machine learning til at gøre vores analytikeres arbejde mere effektivt, så de kan analysere større datamængder og fokusere mere på det kvalitative arbejde.

Om Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI)

  • NorwAI er et forskningscenter for AI-drevet industriel innovation på højeste internationale niveau. 11 norske virksomheder, fem universiteter og forskningscenteret bidrager til projektet, som har været i gang siden 1. oktober 2020.

  • De 11 virksomheder kommer fra medie-, finans- og industribranchen: Schibsted ASA, Telenor ASA, DNB ASA, Sparebank1 SMN, Norsk Norsk Rikskringkasting AS, Retriever Norge AS, DNV GL AS, Kongsberg Digital AS, Cognite AS, Trønderenergi AS og DigitalNorway.

  • Centeret er lokaliseret hos Institut for datateknologi og informatik ved NTNU i Trondheim og ledes i samarbejde med SINTEF Digital. Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Norsk Regnesentral indgår også i centeret.

  • Centeret vil arbejde tæt sammen med Norwegian Open AI Lab ved NTNU og nogle af de stærkeste forskningsgrupper og netværk fra universiteter i Europa, USA og Kina.